Make your own free website on Tripod.com


Çine, Aydın

 Çine ,  Ege Bölgesinde AydIn ilinin bir ilçesidir.


 

    İlçenin önceki adı "Kıroba" idi. Eskiçine'nin önemini yitirmesinden sonra "Kıroba" isimli köyde gelişen yerleşim ve nüfusun Eskiçine'yigeçmesi sonucunda ismi Çineolarak değiştirilmiştir

 

    İlçe verimli toprakları, doğal koşullarının elverişliliği ve ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle tarihi çok eskilere dayanır.

 

    Çine Nüfus Müdürlüğü, Çine’nin ilçe olduğu zaman berş çalışmalarını sürdürmektedir.

     İlçenin nüfus artış seyri ülke itibariyle daha istikrarlıdır. Ayrıca ilçemiz ilimizin nüfus yoğunluğu az olan ilçelerinden biridir. 1994 yılı içerisinde 433 ölüm olayına karşılık 1010 doğum olayı gerçekleşmiştir.

     2007  yılı sayımlarında ilçe merkezinin nüfus toplamı 20.211’dir. Köylerin  ise 33.609’tur.

     Toplam nufus (2007 yılına ait veri) = 53.820 dir.

 


Bu site    ZcT    tarafından  kurulmuştur.